przejdź do treści
Zmień rozmiar tekstu:

 

Workcamp 2019 1W dniach od 20 lipca do 3 sierpnia 2019 r. w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie odbywają się międzynarodowe warsztaty Workcamp 2019, którego organizatorami obok Muzeum jest także Stowarzyszenie „Jeden Świat” SCI Poland. Na tegoroczny Workcamp 2019 przybyło 8 wolontariuszy z Polski, Mauritiusa, Hiszpanii, Tajwanu, Japonii, Turcji oraz Rosji. Wolontariusze biorą udział w odnawianiu umieszczonych w przestrzeni muzealnej macew z żydowskich cmentarzy, jakie znajdowały się w okresie międzywojennym w Wielkopolsce. Pracę wolontariuszy ze strony Muzeum koordynują Paulina Matuszewska i Krzysztof Ciechanowski. Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie wraz ze Stowarzyszeniem „Jeden Świat” SCI Poland współorganizuje warsztaty międzynarodowe Workcamp już od 2006 r. W latach 2009-2014 uczestnicy Workcampów brali udział w pracach archeologicznych jakie prowadzone były na terenie byłego niemieckiego obozu karno-śledczego w Żabikowie. Pracami wykopaliskowymi kierował kustosz Muzeum Archeologicznego w Poznaniu Bogdan Walkiewicz. W latach 2015-2018 Workcampy organizowane były w oddziale Muzeum w Chełmnie nad Nerem. Wolontariusze zajmowali się wówczas m.in. czyszczeniem artefaktów znalezionych podczas prac wykopaliskowych na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem oraz pracami porządkowymi na terenie Miejsca Pamięci w Chełmnie oraz w lesie rzuchowskim, cmentarzysku ofiar obozu Kulmhof. Odbywające się w Chełmnie nad Nerem Workcampy finansowane były ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Projektu Ministra: „Opieka nad Miejscem Pamięci w Chełmnie nad Nerem i w Żabikowie”.

Tegoroczny Workcamp 2019 jest kontynuacją prac nad odnowieniem macew znajdujących się na terenie Muzeum. Wykonywana praca pozwoli także poznać wolontariuszom bliżej historie polskich Żydów ze szczególnym uwzględnieniem zagłady ludności żydowskiej podczas II wojny światowej. W ramach tegorocznych warsztatów zostały zaplanowane wizyty w Miejscach Pamięci w Chełmnie nad Nerem i w Forcie VII w Poznaniu. Uczestnicy Workcampu 2019 będą również zwiedzać okolice Poznania i Lubonia oraz wezmą udział w spotkaniach integracyjnych, podczas których każdy z wolontariuszy przybliży innym swój kraj pochodzenia.    

 

Workcamp 2019 9Workcamp 2019 9 Workcamp 2019 9 Workcamp 2019 9 Workcamp 2019 9 Workcamp 2019 9 Workcamp 2019 9 Workcamp 2019 9 Workcamp 2019 9 Workcamp 2019 9 Workcamp 2019 9 Workcamp 2019 9 Workcamp 2019 9 Workcamp 2019 9 Workcamp 2019 9 Workcamp 2019 9 Workcamp 2019 9 Workcamp 2019 9 Workcamp 2019 9 Workcamp 2019 9 Workcamp 2019 9         

KONTAKT »

ul. Niezłomnych 2, 62-030 Luboń

tel: +48 61 813-06-81

muzeum@zabikowo.eu

Otwarte: 

wtorek-piątek:       9.00 – 15.00
sobota-niedziela: 10.00 – 14.00
poniedziałek:        nieczynne

Zobacz więcej »

WSTĘP DO MUZEUM
BEZPŁATNY

Idż do strony Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem