DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Muzeum Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Martyrologiczne
w Żabikowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 20.10.2010
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1.1.2020

Strona internetowa

jest częściowo niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 • brak mechanizmu pomijania bloków,
 • błędy walidacji HTML/CSS
 • nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Paulina Matuszewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 813-06-81.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składaćżądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizowaćżądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wersja mobilna strony

Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe
i tablety.

Została zaprojektowana w technice RWD (Responsive web design), dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej.

Skróty klawiszowe

 • Przycisk Odtwórz                                                 P
 • Przycisk pauzy                                                     E
 • Przycisk stopu                                                      S
 • Przycisk zwiększania czcionki                             O
 • Przycisk zmniejszania czcionki                            U
 • Przycisk reset                                                       R
 • Domyślny przycisk o wysokim kontraście          H
 • Alternatywny przycisk 2 o wysokim kontraście  J
 • Alternatywny przycisk 3 o wysokim kontraście  K
 • Przycisk dysleksji                                                 D
 • Przycisk odcieni szarości                                     G
 • Przycisk zwiększania odstępów                           M
 • Przycisk zmniejszania odstępów                          N
 • Powiększony kursor                                             W
 • Przejdź do treści                                                   C
 • Zminimalizowany pasek narzędzi                        L

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

30.12.2020

 

DOSTĘPNOSĆ ARCHITEKTONICZNA

Adres Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie:

ul. Niezłomnych 2,

62-030 Luboń

Otoczenie i wejście do budynku:

Wejście do Muzeum znajduje się na tyłach budynku przy ul. Niezłomnych. Do wejścia prowadzi furtka od strony zachodniej. Od furtki prowadzi droga wykonana z tzw. kocich łbów, co może utrudniać dostęp osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.

Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi po prawej stronie znajduje się punkt informacyjny.
Drugie wejście do budynku Muzeum, na co dzień nieczynne, znajduje się przy wspomnianej furtce i jest to jedyne miejsce, przez które można wjechać wózkiem inwalidzkim. Pomoc
w pokonaniu przejścia mogą zapewnić pracownicy Muzeum.

Na piętro budynku, gdzie znajduje się sala warsztatowo-konferencyjna prowadzą jedynie schody z poręczą.

Teren miejsca pamięci byłego obozu karno-śledczego w Żabikowie

Na teren miejsca pamięci byłego obozu prowadzi wejście z parkingu przy ul. Niezłomnych 2 przez furtkę – na co dzień otwartą oraz bramę wjazdową, która pozostaje zamknięta. Infrastruktura nie jest przystosowana dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej – wejście jest wąskie, a ścieżki nie są utwardzone, część drogi składa się z kamiennej ścieżki, tzw. kocich łbów. Brak tablic informacyjnych na terenie byłego obozu.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Na terenie Muzeum nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość skorzystania z parkingu ogólnodostępnego dla samochodów osobowych.

Toalety

W Muzeum znajdują się dwie toalety dla zwiedzających pomiędzy ekspozycjami. Jedna z nich jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostępne są obie wystawy stałe zlokalizowane na parterze budynku. Dostęp do wystaw czasowych znajdujących się na piętrze budynku jest ograniczony, niemożliwy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (klatka schodowa).

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. W siedzibie Muzeum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Zwiedzanie z psem przewodnikiem jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych

Na jednej z wystaw ustawiono ławki do odpoczynku.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi

Muzeum nie oferuje strefy dla dzieci. Na sale wystawiennicze nie wolno wchodzić z wózkami ani z nosidłami na stelażach metalowych.

Brak toalety z przewijakiem.


Zaplanuj wizytę

Adres:

ul. Niezłomnych 2, 62-030 Luboń

tel: +48 61 813-06-81

Godziny otwarcia:

wtorek-piątek: 9.00 – 15.00

sobota-niedziela: 10.00 – 14.00

poniedziałek: nieczynne

WSTĘP DO MUZEUM BEZPŁATNY

Lokalizacja Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, ul. Niezłomnych 2
Image
Image
Facebook
Image
Facebook
Image
Image
© 2023 Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie. All Rights Reserved.