Ułatwienia dostępu

DOTACJE:   PL flaga  

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności


Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-30.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-02-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie ul. Niezłomnych 2, 62-060 Luboń

Obszar muzeum obejmuje ok. 4 ha powierzchni. W skład tego obszaru wchodzi teren byłego obozu – Miejsce Pamięci oraz teren Muzeum – budynek udostępniony do zwiedzania.

Obszar muzeum posiada zróżnicowaną dostępność. Ciągi piesze, które znajdują się na terenie są o różnej strukturze – drogi utwardzone kamieniem, drogi polne, ścieżki oraz drogi asfaltowe.

Od strony autostrady A2 możliwy jest bezpośredni dojazd pod budynek muzeum.

Lokalizacja i dojazd:

Dojazd do Muzeum możliwy jest komunikacją publiczną:

od ulicy Kościuszki: dojazd liniami autobusowymi (przystanek Uradzka)

od ulicy Unijnej: dojazd liniami autobusowymi (przystanek Luboń Unijna)

Otoczenie i wejście do budynku

Wejście do Muzeum znajduje się na tyłach budynku przy ul. Niezłomnych. Do wejścia prowadzi furtka od strony zachodniej. Od furtki prowadzi droga wykonana z tzw. kocich łbów, co może utrudniać dostęp osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.

Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi po prawej stronie znajduje się punkt informacyjny.

Na piętro budynku, gdzie znajduje się sala warsztatowo-konferencyjna prowadzą jedynie schody z poręczą po jednej stronie.

Teren miejsca pamięci byłego obozu karno-śledczego w Żabikowie:

Na teren miejsca pamięci byłego obozu prowadzi wejście z parkingu przy ul. Niezłomnych 2 przez furtkę – na co dzień otwartą oraz bramę wjazdową, która pozostaje zamknięta. Infrastruktura nie jest przystosowana dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej – wejście jest wąskie, a ścieżki nie są utwardzone, część drogi składa się z kamiennej ścieżki, tzw. kocich łbów.

Parking i miejsca postojowe

Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Winda

Brak.

Toaleta

Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Strona internetowa

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internatowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum. 

Data publikacji strony internetowej: 20.10.2010

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.01.2020

Strona internetowa jest częściowo niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodności lub wyłączenia wymieniono poniżej:

  • Brak mechanizmu pomijania bloków,
  • Błędy walidacji HTML/CSS
  • Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących.

Wersja mobilna strony

Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.

Została zaprojektowana w technice RWD (Responsive web design), dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Matuszewska, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnianie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia cyfrowej dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy przygotowanie audiodeskrypcji filmu. Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.


Zaplanuj wizytę

Adres:

ul. Niezłomnych 2, 62-030 Luboń

tel: +48 61 813-06-81

Godziny otwarcia:

wtorek-piątek: 9.00 – 15.00

sobota-niedziela: 10.00 – 14.00

poniedziałek: nieczynne

WSTĘP DO MUZEUM BEZPŁATNY

Lokalizacja Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, ul. Niezłomnych 2
Image
Image
logo_herb_poziom_iksww_white.png
Image
Facebook
Image
Image