WYSTAWA ONLINE

Kontakt ze światem

Korespondencja obozowa więźniów w zbiorach Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie (Fort VII i Żabikowo)

Fotografia przedstawiająca karty pocztowe

Autorzy scenariusza, autorzy tekstu: Renata Wełniak, Jacek Nawrocik

Wybór archiwaliów: Renata Wełniak, Jacek Nawrocik

Konsultacja naukowa i merytoryczna: dr Anna Ziółkowska

Redakcja językowa: Janina Chodera

Opracowanie graficzne: Krzysztof Spychał

Materiały archiwalne, fotografie ze zbiorów:

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

Instytut Zachodni w Poznaniu


© 2023 Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie. All Rights Reserved.