Pragniemy poinformować, że na podstawie pozytywnej opinii stacji sanitarno-epidemiologicznej nasze Muzeum zostanie otwarte dla zwiedzających od 26 maja br.

  SPRAWDŹ

  Zasady zwiedzania obowiązujące w okresie zagrożenia COVID-19


  Zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania „Regulaminu zwiedzania Muzeum oraz poniższych zasad wprowadzonych w związku z pandemią”.

  • Muzeum otwarte jest dla zwiedzających od wtorku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00 w sobotę i niedzielę w godzinach od 10.00 – 14.00. W poniedziałki Muzeum jest zamknięte.
  • Muzeum dostępne jest tylko dla osób posiadających własne maseczki zasłaniające usta i nos zgodnie z § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia br.
   z późniejszymi zmianami. Zdejmowanie lub zsuwanie masek skutkuje koniecznością opuszczenia Muzeum
  • Zwiedzający obowiązani są do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem umieszczonym przy wejściu.
  • Do odwołania zawiesza się korzystanie z wieszaków na odzież.
  • W Muzeum może przebywać maksymalnie 5 zwiedzających.
  • Utrzymuje się dotychczasowy porządek zwiedzania ekspozycji.
  • Sprzęt multimedialny na ekspozycjach zostaje wyłączony i niedostępny dla zwiedzających.
  • Z ekspozycji usunięto wszystkie eksponaty i sprzęty do dotykania.
  • Zwiedzający obowiązani są do zachowania pomiędzy sobą odstępu minimum 2 m (nakaz nie obowiązuje rodzin).
  • Czasowo zawiesza się zwiedzanie grupowe, zajęcia edukacyjne dla różnych grup wiekowych i oprowadzanie z przewodnikiem.
  • Prosimy o powstrzymywanie się od dotykania drzwi, klamek i gablot muzealnych.

  Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania Muzeum znajdują się na stronie internetowej Muzeum (www.zabikowo.eu).


  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  © 2020 Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie. All Rights Reserved.