WYSTAWA ONLINE

Likwidacja obozu karno‑śledczego w Żabikowie i ewakuacja więźniów do KL Sachsenhausen w styczniu 1945 r.

Autorzy scenariusza, autorzy tekstu: Renata Wełniak, Jacek Nawrocik

Wybór archiwaliów: Renata Wełniak, Jacek Nawrocik

Konsultacja naukowa i merytoryczna: dr Anna Ziółkowska

Redakcja językowa: Janina Chodera

Opracowanie graficzne: Katarzyna Spychał, Krzysztof Spychał

Materiały archiwalne, fotografie ze zbiorów:

Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi


© 2023 Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie. All Rights Reserved.