Ułatwienia dostępu

DOTACJE:   PL flaga  
Posiedzenie członków Rady Muzeum

Posiedzenie członków Rady Muzeum


W dniu 3 marca br. odbyło się posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie. Obecni na spotkaniu członkowie Rady jednogłośnie i pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z działalności Muzeum za 2022 r. oraz przyjęli plan pracy na 2023 r.

Dyrektor Muzeum dr Anna Ziółkowska zapoznała zebranych z działaniami zrealizowanymi w 2022 r. podkreślając organizację m.in. uroczystości upamiętniającej likwidację obozu karno-śledczego w Żabikowie i ewakuację więźniów do KL Sachsenhausen oraz upamiętnienia 80. rocznicy likwidacji skupisk żydowskich w Kraju Warty. Jest to inicjatywa Muzeum w Chełmnie nad Nerem mająca na celu uczczenie pamięci o żydowskich mieszkańcach miasteczek na pograniczu wielkopolsko-kujawskim. W dalszej części swego wystąpienia omówiła zrealizowane przedsięwzięcia w ramach działalności wystawienniczej, wydawniczej, edukacyjnej oraz naukowo-badawczej. Ponadto Dyrektor A. Ziółkowska poinformowała zebranych, że w ramach działalności inwestycyjnej udało się zrealizować następujące prace: modernizację ścieżek dla odwiedzających miejsce pamięci w Chełmnie nad Nerem z Programu Ministra „Renowacja cmentarza ofiar obozu Kulmhof w lesie rzuchowskim” Etap III i IV oraz z Programu Ministra „Modernizacja i restrukturyzacja obiektów na terenie byłego obozu karno-śledczego w Żabikowie” na terenie miejsca pamięci w Żabikowie zrekonstruowano wieżę strażniczą oraz zmodernizowano tablice z nazwiskami więźniów, którzy zginęli w obozie w Żabikowie. Ponadto przeprowadzono renowację pomnika „Nigdy wojny” autorstwa Józefa Gosławskiego.

Informując o zamierzeniach na 2023 r. przedstawiono  działania, które Muzeum pragnie zrealizować tj. m.in. organizację wystawy czasowej „Nigdy wojny. Twórczość martyrologiczna Józefa Gosławskiego” w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie oraz „Byliśmy sąsiadami” przygotowywaną przez Muzeum w Chełmnie nad Nerem. Natomiast działalność edukacyjna zakłada uaktualnienie oferty dydaktycznej i kontynuację przedsięwzięć takich jak: projekt edukacyjny „Z Poggenburga do Kulmhof”, warsztaty „Kadry z miejsca”, spacer tematyczny „Śladem pamięci Żydów łódzkich (zaangażowane zostaną szkoły podstawowe z Dąbia)”, lekcje muzealne, oprowadzania po terenach poobozowych.

Ponadto Dyrektor poinformowała zebranych o przyznanych Muzeum Martyrologicznemu dotacjach ze środków pozostających w dyspozycji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Ramach Programów Ministra na 2023 r.

Rada Muzeum przy Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie liczy 7 członków:

prof. UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska – Przewodnicząca Rady;

Andrzej Kacorzyk, Z-ca Dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau;

Alicja Kobus, Wiceprzewodnicząca Zarządu Związku Wyznaniowego Gmin Żydowskich w Rzeczpospolitej Polskiej;

Henryk Józefowski, członek Zarządu Okręgu Wielkopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej;

Małgorzata Machalska, Burmistrz Miasta Lubonia;

Tatiana Sokołowska, Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego;

Piotr Tarnowski, Dyrektor Muzeum Stutthoff w Sztutowie.


Zaplanuj wizytę

Adres:

ul. Niezłomnych 2, 62-030 Luboń

tel: +48 61 813-06-81

Godziny otwarcia:

wtorek-piątek: 9.00 – 15.00

sobota-niedziela: 10.00 – 14.00

poniedziałek: nieczynne

WSTĘP DO MUZEUM BEZPŁATNY

Lokalizacja Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, ul. Niezłomnych 2
Image
Image
logo_herb_poziom_iksww_white.png
Image
Facebook
Image
Image