Ułatwienia dostępu

DOTACJE:   PL flaga  
winieta

  Powstańcy osadzeni w Żabikowie - noty


  Stanisław Andrzejczak

  1 Stanislaw Andrzejczak

  Urodził się 1 maja 1899 r. w Błociszewie. Aresztowany przez gestapo, był osadzony najpierw w Forcie VII w Poznaniu, a później w obozie w Żabikowie. Przeżył wojnę. Zmarł w 1967 r. w Mosinie.

  Wacław Andrzejewski

  2 Waclaw Andrzejewski

  Urodził się 11 września 1894 r. w Radoszkowie. Aresztowany w 1944 r. na podstawie donosu, osadzony był najpierw w Forcie VII w Poznaniu, następnie przeniesiony do obozu w Żabikowie. Po zwolnieniu z obozu powrócił do pracy w Biedrusku. Zmarł 24 lipca 1971 r. w Poznaniu.

  Telesfor Baranowski

  3 Telesfor Baranowski

  Urodził się 30 października 1900 r. w Woli. Aresztowany został przez gestapo 15 lipca 1944 r., tego samego dnia osadzony w obozie w Żabikowie, skąd deportowano go do KL Mauthausen, gdzie zginął 11 grudnia 1944 r.

  Ludwik Berus

  4 Ludwik Berus

  Urodził się 18 lipca 1902 r. w Borzęcicach. Aresztowany przez gestapo, osadzony został 6 stycznia 1945 r. w obozie w Żabikowie. Transportem kolejowym został deportowany do KL Sachsenhausen w trakcie ewakuacji obozu w Żabikowie. Później osadzony był w obozie KL Dachau, gdzie doczekał końca wojny. Zmarł 1 grudnia 1945 r. 

  Edmund Bembnista

  Urodził się 20 października 1883 r. w Nowym Mieście na Pomorzu. Aresztowany pod koniec wojny przez gestapo, osadzony został w obozie w Żabikowie i przesłuchiwany był w byłym Domu Żołnierza, gdzie nie został rozpoznany. Udało mu się uzyskać zwolnienie z obozu żabikowskiego i po wojnie powrócił do Środy Wielkopolskiej. Zmarł w maju 1945 r. w Środzie Wielkopolskiej. 

  Stanisław Brzóska

  6 Stanislaw Brzoska

  Urodził się 25 marca 1903 r. w Poznaniu. Aresztowany 22 czerwca 1944 r. przez gestapo w Poznaniu. 4 lipca 1944 r. został osadzony w obozie w Żabikowie. Przeszedł brutalne śledztwo w byłym Domu Żołnierza. Rozstrzelano go na cmentarzu katolickim w Żabikowie 5 stycznia 1945 r. 

  Brunon Hybiak

  Brunon Hybiak

  Urodził się 11 września 1900 r. w Wielowsi pod Międzychodem. Aresztowany przez gestapo 12 listopada 1943 r., został osadzony najpierw w Forcie VII w Poznaniu, a następnie przeniesiony do obozu w Żabikowie. Niemcy rozstrzelali go w Żabikowie 20 lipca 1944 r. 

  Jerzy Chrzanowski

  Urodził się 16 sierpnia 1889 r. w Łabiszynie. Po aresztowaniu go przez gestapo w czerwcu 1944 r., został osadzony w obozie w Żabikowie, skąd w lipcu 1944 r. deportowano go do KL Mauthausen. Zginął tam 27 lipca 1944 r.

  Piotr Cholewicki

  Urodził się 20 kwietnia 1897 r. w Nieszawie. Aresztowany został 8 sierpnia 1944 r. przez gestapo w Obornikach. Tego samego dnia przewieziono go do Poznania i osadzono w obozie w Żabikowie. Był przesłuchiwany w byłym Domu Żołnierza. W październiku 1944 r. został deportowany do KL Gross-Rosen, skąd w styczniu 1945 r. przeniesiono go do Litomierzyc. Zaginął bez wieści w maju 1945 r.

  Klemens Czerwiński

  10 Klemens Czerwinski

  Urodził się 12 listopada 1900 r. w Budzyniu. Aresztowany został przez gestapo 8 sierpnia 1944 r. i osadzony w obozie w Żabikowie. 28 września deportowano go do KL Gross-Rosen, a stamtąd zimą 1945 r. prowadzony był w „marszu śmierci” do KL Flossenbürg. Zmarł z wycieńczenia 11 kwietnia 1945 r.

  Józef Dostatni

  11 Jozef Dostatni

  Urodził się 18 marca 1900 r. w Cielczy. Aresztowany został 4 kwietnia 1944 r przez gestapo i osadzony w obozie w Żabikowie. Stąd deportowano go najpierw do KL Auschwitz, a później do KL Gross-Rosen. W styczniu 1945 r. odjechał transportem ewakuacyjnym do Litomierzyc, z którego uciekł. Wziął udział w powstaniu w Pradze w maju 1945 r. Po wojnie zamieszkał w Cielczy i tam zmarł 25 maja 1998 r.

  Ludwik Jeżewicz

  12 Ludwik Jezewicz

  Urodzony w 1894 r. w Mosinie. Aresztowany został 9 września 1944 r. przez Niemców i osadzony w obozie w Żabikowie. Z obozu żabikowskiego deportowano go do KL Auschwitz, skąd w 1944 został przeniesiony do KL Mauthausen. Zginął tam 5 października 1944 r. 

  Stanisław Kaczmarek

  13 Stanislaw Kaczmarek

  Urodzony 19 kwietnia 1898 r. w Zębowie. Aresztowany został przez Niemców w sierpniu 1944 r. w Obornikach Wielkopolskich, a 17 października osadzono go w obozie w Żabikowie. Stąd deportowano go kolejno do obozów koncentracyjnych Gross-Rosen, Mittelbau-Dora oraz Nordhausen, gdzie zginął w nieznanych okolicznościach. 

  Andrzej Kłosowski

  14 Andrzej Klosowski

  Urodzony 25 listopada 1895 r. w Lechlinie. Aresztowany 10 listopada 1944 r. przez gestapo, osadzony został w obozie w Żabikowie. W styczniu 1945 r. prowadzony był wraz z innymi więźniami w „marszu śmierci” do obozu KL Sachsenhausen z którego wywieziony został do KL Mauthausen. W tym obozie zmarł 17 lutego 1945 r.

  Roman Kowalski

  15 Roman Kowalski

  Urodzony 2 sierpnia 1896 r. w Gnieźnie. Aresztowany został przez gestapo 6 grudnia 1943 r. i osadzony w obozie w Żabikowie. Uciekł 18 stycznia 1945 r. z kolumny roboczej więźniów wysłanej do pracy na ul. Grobla w Poznaniu. Przeżył wojnę. Zmarł 19 lipca 1976 r. w Poznaniu.

  Józef Kozyrowski

  Urodził się 3 stycznia 1893 r. w Poznaniu. Aresztowany został 21 lutego 1944 r. przez gestapo i osadzony w obozie w Żabikowie. Poddany był brutalnemu śledztwu w byłym Domu Żołnierza, zginął w nieznanych okolicznościach w dniu 11 października 1944 r. w obozie żabikowskim.

  Edmund Kruppik

  Urodził się 8 sierpnia 1890 r. w Skrzetuszu. Aresztowany został przez gestapo 29 lutego 1944 r. i osadzony w obozie w Żabikowie, skąd deportowano go do KL Gross-Rosen. Tam zginął 30 września 1944 r.

  Andrzej Kurasz

  Urodził się 24 października 1880 r. w Plewiskach pod Poznaniem. W 1942 r. został po raz pierwszy aresztowany i osadzony w Forcie VII w Poznaniu, z którego wysyłano go do pracy przy budowie obozu w Żabikowie. Zwolniony z Fortu VII, został ponownie aresztowany w marcu 1943 r. za rzekome zaniedbanie obowiązków w pracy  i osadzony w obozie w Żabikowie. W październiku 1943 r. został zwolniony i skierowany przez Niemców ponownie do pracy. Zmarł w lutym 1959 r. w Poznaniu. 

  Jan Lechert

  19 Jan Lechert

  Urodzony 8 czerwca 1898 r. w Pakrzynie. Aresztowany przez gestapo w Jarogniewicach w lipcu 1944 r., został osadzony w Żabikowie 27 lipca 1944 r. Zginął w styczniu 1945 r. w dniu likwidacji obozu.

  Jan Lubiński

  Urodził się 16 lipca 1897 r. w Zbietce. Aresztowany został przez gestapo 8 sierpnia 1944 r. i osadzony w obozie w Żabikowie. Przeszedł ciężkie śledztwo w byłym Domu Żołnierza. We wrześniu 1944 r. został deportowany do KL Gross-Rosen. W styczniu 1945 r., po wyzwoleniu obozu przez Armię Czerwoną, powrócił do domu. Zmarł 17 czerwca 1971 r. w Obornikach.

  Ludwik Mańczak

  Urodził się 7 lipca 1884 r. w Gułtowach. Aresztowany został 8 sierpnia 1944 r. przez gestapo i osadzony w obozie w Żabikowie. We wrześniu 1944 r. deportowano go do KL Gross-Rosen, gdzie zginął 2 stycznia 1945 r.

  Stanisław Marchelek 

  Urodził się w 1878 r. Aresztowany został 9 września 1943 r. przez Niemców w akcji odwetowej dokonanej na Polakach w Mosinie. Został osadzony w obozie w Żabikowie, skąd deportowany był do KL Auschwitz, gdzie 15 grudnia 1943 r. zginął.

  Roman Nawrot

  Urodził się 30 sierpnia 1894 r. w Brodach. Aresztowany 2 kwietnia 1944 r. przez gestapo, został 29 kwietnia 1944 r. osadzony w obozie w Żabikowie, skąd deportowano go do KL Gross-Rosen. Zginął w trakcie ewakuacji tego obozu w styczniu 1945 r.

  Kazimierz Niesobski

  24 Kazimierz NiesobskiUrodził się 2 marca 1890 r. w Joance. Aresztowany przez gestapo 19 października 1943 r. w Skalmierzycach, został przewieziony do Poznania i osadzony w Forcie VII, a następnie w obozie w Żabikowie, gdzie został rozstrzelany 7 maja 1944 r.

  Michał Patryas

  Urodził się 17 września 1889 r. w Starym Grodzie. Aresztowany 27 czerwca 1944 r przez gestapo w miejscu swego urodzenia, osadzony został w byłym Domu Żołnierza i poddany brutalnemu śledztwu. 22 lipca 1944 r. osadzono go w obozie w Żabikowie, gdzie zginął 30 września 1944 r. 

  Janusz Podlewski

  26 Janusz Podlewski

  Urodził się 20 czerwca 1897 r. w Koźminie. Aresztowany 14 lipca 1944 r. przez gestapo, dzień później został osadzony w obozie w Żabikowie. Przeszedł ciężkie śledztwo w byłym Domu Żołnierza. Z Żabikowa został przeniesiony we wrześniu 1944 r. do więzienia we Wrocławiu, potem do Brna oraz Wiednia, następnie osadzony w KL Mauthausen, gdzie został wyzwolony przez Amerykanów. Zmarł 1 lutego 1977 r. w Koźminie.

  Antoni Prałat

  Urodził się 28 grudnia 1889 r. w Grodzisku pow. Leszno. Aresztowany 19 lipca 1944 r. przez gestapo, przeszedł ciężkie śledztwo w Lesznie, a następnie w byłym Domu Żołnierza w Poznaniu. Osadzony został 22 lipca 1944 r. w obozie w Żabikowie, a stamtąd deportowany do KL Mauthausen, gdzie wyzwolony został przez Amerykanów. Zmarł 31 października 1946 r. w Tarnowej Łące.

  Stanisław Przybysz

  Urodził się w 1903 r. w Dąbrowie koło Mogilna. Aresztowany przez gestapo w styczniu 1942 r., więziony był najpierw w obozie w Inowrocławiu, potem przewieziony do Poznania. Osadzono go najpierw w Forcie VII, a potem w obozie w Żabikowie. Przesłuchiwany był w byłym Domu Żołnierza. Z Żabikowa został deportowany do KL Gross-Rosen. Przeżył wojnę, zmarł 29 maja 1978 r. w Krakowie.

  Franciszek Sayna

  29 Franciszek Sayna

  Urodził się 1 stycznia 1903 r. w Zechau w Niemczech. Aresztowany przez gestapo w sierpniu 1944 r. w Obornikach, został 30 sierpnia 1944 r. osadzony w obozie w Żabikowie, skąd w styczniu 1945 r. był deportowany transportem kolejowym do KL Sachsenhausen, a następnie do KL Buchenwald. W maju 1945 r. powrócił do domu. Zmarł 4 kwietnia 1970 r. w Poznaniu.

  Kazimierz Szalczyński

  Urodził się 20 stycznia 1895 r. w Rogoźnie. Aresztowany podczas okupacji niemieckiej w Chodzieży przez gestapo, został w dniu 23 września 1944 r. osadzony w obozie w Żabikowie. Zginął w nieznanych okolicznościach.

  Franciszek Tuczyński

  31 Franciszek Tuczynski

  Urodził się 16 grudnia 1899 r. w Pleszewie. Aresztowany został przez gestapo w swojej rodzinnej miejscowości i osadzony w obozie w Żabikowie w dniu 5 grudnia 1944. Zwolniono go z obozu w dniu 14 stycznia 1944 r. Przeżył wojnę i powrócił do Pleszewa. Zmarł 7 października 1966 r. w Pleszewie.

  Jan Wegner

  Urodził się w 1901 r. w Lidzbarku Warmińskim. Aresztowany został 24 stycznia 1944 r. przez gestapo i w kwietniu 1944 r. osadzony w obozie w Żabikowie, skąd deportowano go do KL Mauthatusen. Po wyzwoleniu wrócił do Poznania. Zmarł w 1969 r. 

  Walenty Wikaryjczak

  33 Walenty Wikaryjczak

  Urodził się 18 stycznia 1889 r. w Strzelnie. Aresztowany został przez Niemców 27 października 1943 r. Osadzony był najpierw w obozie w Inowrocławiu, potem w Forcie VII w Poznaniu. W 1944 r. przewieziono go do obozu w Żabikowie, gdzie zginął 26 czerwca 1944 r. 

  Tadeusz Wesołowski

  34 Kazimierz Wesolowski

  Urodził się 27 stycznia 1903 r. w Poznaniu. Aresztowany przez gestapo 18 lutego 1944 r., 21 lutego 1944 r. osadzony został w obozie w Żabikowie, z którego w kwietniu 1944 r. został zwolniony. Przeżył wojnę. Zmarł w 2000 r. w Poznaniu.

  Tadeusz Wolski

  Urodził się 27 października 1897 r. w Tucholi. Aresztowany w 1944 r. przez gestapo, został osadzony początkowo w Forcie VII w Poznaniu, a następnie w obozie w Żabikowie. Przeżył wojnę. Zmarł w 1983 r.

  Antoni Zieliński

  Urodził się 7 grudnia 1893 r. w Rudzie. Aresztowany został przez gestapo 8 sierpnia 1944 r. Osadzono go w obozie w Żabikowie, gdzie zginął w dniu 13 października 1944 r.

  Mieczysław Zakrzewski

  36 Mieczyslaw Zakrzewski

  Urodził się 8 października 1901 r. we Wrześni. 17 kwietnia 1944 r. został aresztowany przez Niemców we Wrześni, a następnie przewieziony do Poznania. Osadzono go w obozie w Żabikowie, skąd zabierany był na przesłuchania do byłego Domu Żołnierza. Zginął w dniu likwidacji obozu 19 stycznia 1945 r.


  Zaplanuj wizytę

  Adres:

  ul. Niezłomnych 2, 62-030 Luboń

  tel: +48 61 813-06-81

  Godziny otwarcia:

  wtorek-piątek: 9.00 – 15.00

  sobota-niedziela: 10.00 – 14.00

  poniedziałek: nieczynne

  WSTĘP DO MUZEUM BEZPŁATNY

  Lokalizacja Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, ul. Niezłomnych 2
  Image
  Image
  logo_herb_poziom_iksww_white.png
  Image
  Facebook
  Image
  Image
  rozeta