WYSTAWA ONLINE

Powstańcy wielkopolscy w obozie w Żabikowie
Powstańcy wielkopolscy w obozie w Żabikowie

Autorzy: Michał Maćkowiak, Jacek Nawrocik

 

Kurator wystawy: Michał Maćkowiak

Konsultacja naukowa i merytoryczna: dr Anna Ziółkowska

Redakcja językowa i korekta: Janina Chodera

Opracowanie graficzne i plastyczne: Krzysztof Spychał, Katarzyna Spychał, Wawrzyniec Kozicki

Wykorzystano materiały ze źródeł:
Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
Archiwum Państwowe w Poznaniu
Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim


© 2023 Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie. All Rights Reserved.