przejdź do treści
Zmień rozmiar tekstu:

Postępowanie nr sprawy  5/AG/2131/2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem pn.: "BUDOWA PARKINGU na potrzeby byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem". Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz inne zawiadomienia i informacje w nw. plikach do pobrania:

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - BZP nr 586248-N-2018 z dn. 10.07.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAŁĄCZNIK nr 1A do SIWZ część1

ZAŁĄCZNIK nr 1A do SIWZ część2

ZAŁĄCZNIK nr 1A do SIWZ część3

ZAŁĄCZNIK nr 1A do SIWZ część4

ZAŁĄCZNIK nr 1B do SIWZ

ZAŁĄCZNIK nr 1C do SIWZ

ZAŁĄCZNIK nr 1D do SIWZ

ZAŁĄCZNIK nr 1E do SIWZ

ZAŁĄCZNIK nr 1F do SIWZ

ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK nr 3-10 do SIWZ

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego - ZESTAW 1

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego - ZESTAW 2

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego - ZESTAW 3

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - BZP nr 500173136-N-2018 z dn.23.07.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dn. 31.07.2018.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, BZP nr 500198488-N-2018 z dn. 20.08.2018

KONTAKT »

ul. Niezłomnych 2, 62-030 Luboń

tel: +48 61 813-06-81

muzeum@zabikowo.eu

Otwarte: 

wtorek-piątek:       9.00 – 15.00
sobota-niedziela: 10.00 – 14.00
poniedziałek:        nieczynne

Zobacz więcej »

WSTĘP DO MUZEUM
BEZPŁATNY

Idż do strony Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem