Ułatwienia dostępu

DOTACJE:   PL flaga  

W 2023 Muzeum wykonało dwa zadania w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Prace konserwatorskie

W ramach prac na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu karno-śledczego w Żabikowie poddano konserwacji ceglane obrysy budynków obozowych, karceru wraz z posadzką i budynków gospodarczych, relikty baraku kobiecego i słupy dawnej bramy obozowej. Prace prowadzono pod nadzorem konserwatora zabytków.

Prace wykonano w  ramach zadania pn. Konserwacja obiektów na terenie byłego obozu karno-śledczego w Żabikowie dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

 

Kwatera III w lesie rzuchowskim

W oddziale Muzeum w Chełmnie nad Nerem wykonano wygrodzenie znajdującej się w lesie rzuchowskim masowej mogiły ofiar tzw. kwatery III w jej rzeczywistych wymiarach ustalonych podczas badań bezinwazyjnych przeprowadzonych w 2012 r. Prace prowadzone były pod nadzorem Komisji Rabinicznej do Spraw Cmentarzy i konserwatora zabytków. 

Kwatera została odkryta latem 1945 r. podczas śledztwa prowadzonego przez sędziego śledczego Sądu Okręgowego w Łodzi Władysława Bednarza. Mogiła jest największym masowym grobem ofiar niemieckiego obozu zagłady w Chełmnie (niem. Kulmhof). W związku z tym, że podczas prospekcji prowadzonych podczas śledztwa natrafiono na rzeczy osobiste Żydów pochodzących z Włocławka, nadano mogile nazwę „włocławskiej”. Jednak Żydzi ci znaleźli się prawdopodobnie w grupie wysiedlonych uprzednio do getta w Łodzi i stamtąd wywiezieni do obozu.

Prace wykonano w ramach zadania pn. Renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady Kulmhof w Lesie Rzuchowskim Etap V dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

 


Zaplanuj wizytę

Adres:

ul. Niezłomnych 2, 62-030 Luboń

tel: +48 61 813-06-81

Godziny otwarcia:

wtorek-piątek: 9.00 – 15.00

sobota-niedziela: 10.00 – 14.00

poniedziałek: nieczynne

WSTĘP DO MUZEUM BEZPŁATNY

Lokalizacja Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, ul. Niezłomnych 2
Image
Image
logo_herb_poziom_iksww_white.png
Image
Facebook
Image
Image