Ułatwienia dostępu

DOTACJE:   PL flaga  

Informacje o więźniach


Muzealne bazy danych

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie podjęło działania zmierzające do ustalenia i zebrania w postaci komputerowej bazy danych nazwisk wszystkich byłych więźniów obozu karno-śledczego w Żabikowie.

W komputerowej bazie danych – oprócz imienia i nazwiska, znajdują się także informacje dotyczące daty i miejsca urodzenia, numeru obozowego, zawodu wykonywanego przed okresem uwięzienia, noty biograficzne, daty związane z czasem osadzenia w obozie, deportacje do innych obozów oraz powojenne losy tych więźniów, którzy przeżyli obóz.

Pragniemy podkreślić fakt, że dane zawarte w komputerowej bazie danych są wynikiem wieloletnich badań naukowych prowadzonych przez pracowników Muzeum, które w uszczuplonej formie zostały opublikowane w Martyrologium obozu hitlerowskiego w Żabikowie 1943–1945 (patrz: Wydawnictwa).

Informacje o więźniach
Informacje o więźniach

Udzielanie informacji o byłych więźniach

Muzeum na życzenie byłych więźniów i ich rodzin wystawia potwierdzenia w sprawie osadzenia w obozie.

Zasób Archiwum Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie stanowi materiał źródłowy byłego obozu karno-śledczego w Żabikowie. Zachowana dokumentacja obejmuje okres od 22 czerwca 1944 r. do 19 stycznia 1945 r. Na jej podstawie byli więźniowie oraz członkowie ich rodzin mogą otrzymać oficjalne zaświadczenie osadzenia w obozie.

Chcąc uzyskać informację o więźniu można:

  • skontaktować się osobiście Muzeum w godzinach jego pracy. Muzeum nie udziela informacji o byłych więźniach telefonicznie.
  • w celu otrzymania pisemnego potwierdzenia prosimy o wypełnienie poniższego formularza i wysłanie go drogą elektroniczną lub pocztową na adres Muzeum:

KARTA POSZUKIWAŃ

Po ustaleniu i sprawdzeniu danych, odpowiedź zostanie przesłana pocztą na adres wskazany w karcie poszukiwań.

Muzeum nie odpowiada na korespondencję, która nie spełnia wymogów zgodnych z  art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz U z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.)

KARTA POSZUKIWAŃ

Dane o losach obywateli polskich podczas okupacji niemieckiej, osadzonych w obozie karno-śledczym w Żabikowie i obozach pracy przymusowej dla Żydów, znajdują się także na portalu www.straty.pl,który powstał w ramach ogólnopolskiego projektu Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką. Program zapoczątkowany został w 2006 r. przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W chwili obecnej jest on koordynowany przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie. Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie w ramach projektu przekazało 10 tys. rekordów z danymi dotyczącymi obywateli polskich podczas okupacji niemieckiej osadzonych w obozie karno-śledczym w Żabikowie (1943-1945) oraz obozach pracy przymusowej dla Żydów znajdujących się w Kraju Warty.

strato pl


Zaplanuj wizytę

Adres:

ul. Niezłomnych 2, 62-030 Luboń

tel: +48 61 813-06-81

Godziny otwarcia:

wtorek-piątek: 9.00 – 15.00

sobota-niedziela: 10.00 – 14.00

poniedziałek: nieczynne

WSTĘP DO MUZEUM BEZPŁATNY

Lokalizacja Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, ul. Niezłomnych 2
Image
Image
logo_herb_poziom_iksww_white.png
Image
Facebook
Image
Image