Ułatwienia dostępu

DOTACJE:   PL flaga  
„Zużyj i zgładź”

„Zużyj i zgładź”


„Zużyj i zgładź”. Elhanan Sombek, więzień obozów pracy przymusowej dla Żydów

Publikacja oparta na relacji byłego więźnia tzw. obozu autostradowego Reichsautobahn Poggenburg, jednego z wielu obozów pracy przymusowej dla Żydów jakie funkcjonowały w latach 1941 - 1943 w tzw. Kraju Warty. Autorem relacji jest Elhanan Sombek, który w wieku 16 lat trafił z rodzinnego Wielunia do obozu pracy w Żabikowie (niem. Poggenburg), gdzie zatrudniony był przy ciężkich robotach ziemnych.

„Użyj i zgładź” – to cytat zaczerpnięty ze wspomnień E. Sombka, będących świadectwem zagłady ukazującym brutalną politykę III Rzeszy wobec żydowskich robotników przymusowych, którzy mieli zostać eksterminowani poprzez pracę. Publikacja przedstawia historię człowieka, który jako jedyny ze swojej rodziny przeżył getto, obozy pracy,  obozy koncentracyjne Auschwitz, Mauthausen i dopiero po 40 latach od tych wydarzeń postanowił przyjechać z Izraela do Polski i opowiedzieć o swoich przeżyciach.

Życiorys Elhanana Sombka został uzupełniony przez niezwykle ciekawe materiały: obszerną relację pozostawioną przez jego samego w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie, a także informacje pozyskane od jego dzieci i wnuczki, mieszkających w Izraelu.

Całość została opatrzona komentarzem historycznym począwszy od sytuacji Żydów w Kraju Warty po likwidację obozów pracy przymusowej dla Żydów i wiążącą się z tym deportacją więźniów do obozu Auschwitz-Birkenau.

Cena: 25 zł

Książkę można zakupić stacjonarnie w Muzeum.

Istnieje możliwość wysyłki publikacji po wcześniejszym kontakcie na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

„Use and kill”. Elhanan Sombek, a prisoner of forced labour camps for Jews

The publication is based on the account of a former prisoner of the so-called Reichsautobahn Poggenburg highway camp, one of the many forced labor camps for Jews that operated from 1941 to 1943 in the so-called Wartheland. The author of the account is Elhanan Sombek, who at the age of 16 was sent from his hometown of Wieluń to the labor camp in Żabikowo (Poggenburg), where he was employed in heavy earth-moving work.

"Use and kill" - is a quote taken from the memoirs of E. Sombek, which is a Holocaust testimony showing the brutal policy of the Third Reich towards Jewish forced laborers, who were to be exterminated through labor. The publication presents the story of a man who was the only one of his family to survive the ghetto, the labor camps, the Auschwitz and Mauthausen concentration camps, and only 40 years after these events decided to come from Israel to Poland and tell about his experiences.

Elhanan Sombek's biography was supplemented by extremely interesting materials: an extensive account left by himself at the Yad Vashem Institute in Jerusalem, as well as information obtained from his children and granddaughter, who live in Israel.

The entire book is accompanied by historical commentary ranging from the situation of Jews in the Wartheland to the liquidation of forced labor camps for Jews and the resulting deportation of prisoners to Auschwitz-Birkenau.

Price: 25 zł

The book can be purchased stationary at the Museum.

It is possible to ship the publication after prior contact by e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Muzeum Martyrologiczne zostało uhonorowane 3 nagrodą „Izabella 2022" w kategorii „działalność naukowa i wydawnicza" za książkę „Zużyj i Zgładź. Elhanan Sombek, więzień obozów pracy przymusowej dla Żydów" autorstwa Pauliny Matuszewskiej.


Zaplanuj wizytę

Adres:

ul. Niezłomnych 2, 62-030 Luboń

tel: +48 61 813-06-81

Godziny otwarcia:

wtorek-piątek: 9.00 – 15.00

sobota-niedziela: 10.00 – 14.00

poniedziałek: nieczynne

WSTĘP DO MUZEUM BEZPŁATNY

Lokalizacja Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, ul. Niezłomnych 2
Image
Image
logo_herb_poziom_iksww_white.png
Image
Facebook
Image
Image