Ułatwienia dostępu

DOTACJE:   PL flaga  

Archiwum


kartka arbeitslager

Archiwum gromadzi dokumentację dotyczącą:

 • więzienia policji bezpieczeństwa i wychowawczego obozu pracy w Żabikowie;
 • obozów pracy przymusowej dla ludności żydowskiej w Wielkopolsce. 

Zbiór archiwaliów dotyczących obozu hitlerowskiego w Żabikowie obejmuje:

 • ewidencję więźniów obozu w okresie od 22 czerwca 1944 r. do 19 stycznia 1945 r.
 • korespondencję więźniów, w tym; listy, karty pocztowe, grypsy wysłane przez więźniów z obozu, a także korespondencję przesłaną do więźniów;
 • nakazy aresztowań, zwolnienia z obozu;
 • zdjęcia więźniów i dokumentację ikonograficzną obozu;
 • relacje, wspomnienia, ankiety więźniów;
 • korespondencję więźniów z obozów koncentracyjnych, akty zgonu, dokumentację urzędową administracji poszczególnych obozów, listy transportowe;
 • kopie akt personalnych członków załogi obozu w Forcie VII w Poznaniu i Żabikowie;
 • kopie akt gestapo Łódź;
 • kopie dokumentów akt pochodzących z archiwów w Polsce, obejmujące m.in. dokumentację dotyczącą urzędów administracji państwowej ogólnej, policji, wymiaru sprawiedliwości.

dolata kazimierz

numerek obozowyW zbiorach muzeum znajdują się także oryginalne:

 • obwieszczenia władz okupacyjnych Kraju Warty;
 • druki ulotne;
 • dokumentację ikonograficzną Kraju Warty. 

Archiwum gromadzi następującą dokumentację:

 • listy transportowe z getta łódzkiego;
 • wykazy imienne więźniów z poszczególnych obozów pracy przymusowej;
 • wykazy imienne członków załóg obozowych;
 • wykaz przedsiębiorstw niemieckich zatrudniających więźniów żydowskich;
 • oryginalna dokumentacja fotograficzna obozów;
 • relacje i wspomnienia więźniów;
 • wykaz strat osobowych;
 • kopie korespondencji prowadzonej przez administrację Kraju Warty i poszczególne przedsiębiorstwa niemieckie zatrudniające więźniów z Zarządem Getta w Łodzi (pozyskane z archiwów krajowych i zagranicznych);
 • kopie akt śledczych i procesowych dotyczących poszczególnych obozów.

Zaplanuj wizytę

Adres:

ul. Niezłomnych 2, 62-030 Luboń

tel: +48 61 813-06-81

Godziny otwarcia:

wtorek-piątek: 9.00 – 15.00

sobota-niedziela: 10.00 – 14.00

poniedziałek: nieczynne

WSTĘP DO MUZEUM BEZPŁATNY

Lokalizacja Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, ul. Niezłomnych 2
Image
Image
logo_herb_poziom_iksww_white.png
Image
Facebook
Image
Image