Pragniemy poinformować, że na podstawie pozytywnej opinii stacji sanitarno-epidemiologicznej nasze Muzeum zostanie otwarte dla zwiedzających od 26 maja br.

  SPRAWDŹ

  Archiwum


  kartka arbeitslager

  Archiwum gromadzi dokumentację dotyczącą:

  • więzienia policji bezpieczeństwa i wychowawczego obozu pracy w Żabikowie;
  • obozów pracy przymusowej dla ludności żydowskiej w Wielkopolsce. 

  Zbiór archiwaliów dotyczących obozu hitlerowskiego w Żabikowie obejmuje:

  • ewidencję więźniów obozu w okresie od 22 czerwca 1944 r. do 19 stycznia 1945 r.
  • korespondencję więźniów, w tym; listy, karty pocztowe, grypsy wysłane przez więźniów z obozu, a także korespondencję przesłaną do więźniów;
  • nakazy aresztowań, zwolnienia z obozu;
  • zdjęcia więźniów i dokumentację ikonograficzną obozu;
  • relacje, wspomnienia, ankiety więźniów;
  • korespondencję więźniów z obozów koncentracyjnych, akty zgonu, dokumentację urzędową administracji poszczególnych obozów, listy transportowe;
  • kopie akt personalnych członków załogi obozu w Forcie VII w Poznaniu i Żabikowie;
  • kopie akt gestapo Łódź;
  • kopie dokumentów akt pochodzących z archiwów w Polsce, obejmujące m.in. dokumentację dotyczącą urzędów administracji państwowej ogólnej, policji, wymiaru sprawiedliwości.

  dolata kazimierz

  numerek obozowyW zbiorach muzeum znajdują się także oryginalne:

  • obwieszczenia władz okupacyjnych Kraju Warty;
  • druki ulotne;
  • dokumentację ikonograficzną Kraju Warty. 

  Archiwum gromadzi następującą dokumentację:

  • listy transportowe z getta łódzkiego;
  • wykazy imienne więźniów z poszczególnych obozów pracy przymusowej;
  • wykazy imienne członków załóg obozowych;
  • wykaz przedsiębiorstw niemieckich zatrudniających więźniów żydowskich;
  • oryginalna dokumentacja fotograficzna obozów;
  • relacje i wspomnienia więźniów;
  • wykaz strat osobowych;
  • kopie korespondencji prowadzonej przez administrację Kraju Warty i poszczególne przedsiębiorstwa niemieckie zatrudniające więźniów z Zarządem Getta w Łodzi (pozyskane z archiwów krajowych i zagranicznych);
  • kopie akt śledczych i procesowych dotyczących poszczególnych obozów.

  Zaplanuj wizytę

  Adres:

  ul. Niezłomnych 2, 62-030 Luboń

  tel: +48 61 813-06-81

  Godziny otwarcia:

  wtorek-piątek: 9.00 – 15.00

  sobota-niedziela: 10.00 – 14.00

  poniedziałek: nieczynne

  WSTĘP DO MUZEUM BEZPŁATNY

  Lokalizacja Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, ul. Niezłomnych 2
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  © 2020 Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie. All Rights Reserved.