Ułatwienia dostępu

DOTACJE:   PL flaga  

Postępowanie nr referencyjny: MMŻ.271.02.2022
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: >>Renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady Kulmhof w Lesie Rzuchowskim ETAP III i ETAP IV<<.
Tryb podstawowy, wariant 2
Numer ogłoszenia w BZP: nr 2022/BZP 00229259/01 z dnia 2022-06-29  (Identyfikator postępowania:  ocds-148610-c3dbd0fa-f775-11ec-8000-d680d39e541a).

Adres strony WWW postępowania:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/03d78178-135d-407a-9fb1-6bdc9a15a004

w tym dostępna do pobrania pełna treść ogłoszenia o zamówieniu, SWZ oraz zawiadomienia i informacje dot. przebiegu postępowania.

 

 

Postępowanie nr referencyjny: MMŻ.271.01.2022
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: >>USŁUGI SPOŁECZNE - DOZÓR I OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA W MUZEUM BYŁEGO NIEMIECKIEGO OBOZU ZAGŁADY KULMHOF W CHEŁMNIE NAD NEREM<< (obiekt zarejestrowany w wojewódzkiej ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, prowadzonej przez Wojewodę Wielkopolskiego). 
Tryb podstawowy, wariant 1
Numer ogłoszenia w BZP: nr 2022/BZP 00048820/01 z dnia 2022-02-07  (Identyfikator postępowania:  ocds-148610-872a5cf2-8726-11ec-9bc1-c2db95d08897).
Adres strony WWW postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e9c2e90f-e5ad-4593-ad57-a2caed5e19e2
w tym dostępna do pobrania pełna treść ogłoszenia o zamówieniu, SWZ oraz zawiadomienia i informacje dot. przebiegu postępowania.

Zaplanuj wizytę

Adres:

ul. Niezłomnych 2, 62-030 Luboń

tel: +48 61 813-06-81

Godziny otwarcia:

wtorek-piątek: 9.00 – 15.00

sobota-niedziela: 10.00 – 14.00

poniedziałek: nieczynne

WSTĘP DO MUZEUM BEZPŁATNY

Lokalizacja Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, ul. Niezłomnych 2
Image
Image
logo_herb_poziom_iksww_white.png
Image
Facebook
Image
Image