Ułatwienia dostępu

DOTACJE:   PL flaga  

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakończenie prac na terenie byłego obozu karno-śledczego w Żabikowie

Zakończenie prac na terenie byłego obozu karno-śledczego w Żabikowie


Zakończono realizację zadania „Konserwacja i renowacja obiektów na terenie byłego obozu karno-śledczego w Żabikowie” realizowanych w ramach Programu Ministra „Miejsca Pamięci i trwałe upamiętniania w kraju”. W ramach działania:

1. poddano konserwacji dwa obiekty: Ścianę Śmierci wraz z pomnikiem i fragmentami ogrodzenia obozowego oraz Kamień pamiątkowy przy krzyżu, konserwację przeprowadzono zgodnie z programem prac konserwatorskich zatwierdzonym przez Powiatowego Konserwatora Zabytków;

2.  wykonano zagospodarowanie terenu obozu poprzez naprawę drogi brukowej, wykonanie nowego dojścia do pozostałości baraku, ułożenie i naprawa krawężników ścieżek gruntowych, niwelacja terenu, odtworzenie zieleni oraz wykonano remont cokołu pod krzyżem wraz z dojściem z płytek chodnikowych;

3.  wykonano projekt rekonstrukcji wieży strażniczej i wystąpiono do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na jej obudowę;

4. wykonano 16 tablic informacyjno-historycznych o podstawie ze stali kortenowskiej. Tablice wykonała firma PWPHU Stein-Metal Gierałtowice.

 


Zaplanuj wizytę

Adres:

ul. Niezłomnych 2, 62-030 Luboń

tel: +48 61 813-06-81

Godziny otwarcia:

wtorek-piątek: 9.00 – 15.00

sobota-niedziela: 10.00 – 14.00

poniedziałek: nieczynne

WSTĘP DO MUZEUM BEZPŁATNY

Lokalizacja Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, ul. Niezłomnych 2
Image
Image
logo_herb_poziom_iksww_white.png
Image
Facebook
Image
Image