Ułatwienia dostępu

DOTACJE:   PL flaga  

Biuletyn Informacji Publicznej

Podsumowanie


 Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2017 zrealizowało projekt „Opieka nad miejscami pamięci w Żabikowie i w Chełmnie nad Nerem”.

Realizacja zadań zaplanowanych w ramach programu polegała na:

a) realizacji projektu edukacyjnego pt. „Wielkopolanie w obozie karnośledczym w Żabikowie”.

W projekt edukacyjny realizowany równolegle z tworzeniem wystawy stałej „Więzienie policji bezpieczeństwa i Wychowawczy Obóz Pracy” zostali zaangażowani nauczyciele z wielkopolskich szkół z miejscowości pochodzenia więźniów obozu w Żabikowie.

b) jednym z podstawowych warunków powstania nowej oferty edukacyjnej było stworzenie wystawy stałej pt. „Więzienie Policji Bezpieczeństwa i Wychowawczy Obóz Pracy w Żabikowie”. Ekspozycja będzie stanowiła bazę informacyjną dotyczącą historii niemieckiego obozu karnośledczego funkcjonującego w Żabikowie w latach 1943‒1945 oraz formę upamiętnienia losów jego ofiar przez co posłuży jako podstawa w edukacji młodych Wielkopolan o tragicznej historii ludności polskiej w tym regionie w okresie II wojny światowej.

c) Dla potrzeb wystawy stałej i programu edukacyjnego stworzona została elektroniczna baza danych więźniów obozu karnośledczego w Żabikowie. Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie w ramach swojej misji gromadzi wszystkie informacje, dzięki którym zachowuje pamięć o więźniach obozu karnośledczego w Żabikowie.

d) opracowywano w formie elektronicznej „Kalendarium wydarzeń w obozie karnośledczym w Żabikowie (1943-1945) które stanowi bazę usystematyzowaną i uporządkowaną wszystkich zebranych informacji mających związek z historią obozu karnośledczego w Żabikowie. Ramy czasowe „Kalendarium wydarzeń” wyznacza okres funkcjonowania obozu tj. od kwietnia 1943 r. do stycznia 1945 r.

e) Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie realizuje projekt pt. „Archiwum Historii Mówionej”, podczas którego nagrano i zebrano w formie audio i video relacje „Świadków czasu” więźniów obozu karnośledczego w Żabikowie oraz tych, którzy doświadczyli polityki okupanta niemieckiego w Wielkopolsce i przeżyli piekło niemieckich obozów

f) wykonano projekt plastyczny i scenariusz wystawy stałej w nowo otwartym budynku muzealnym w Chełmnie nad Nerem

g) dostosowano sieć internetową Muzeum do obsługi zwiększonej ilości stanowisk komputerowych nowej wystawy poprzez wykonanie sieci logicznej w budynku Muzeum w Żabikowie. Cała powierzchnia Muzeum została objęta zasięgiem internetu przez łącza WI-FI.

h) wykonano projekt parkingu muzealnego w Chełmnie nad Nerem. Realizacja tego punktu zadania jest konieczna ze względu na fakt, ze Muzeum nie posiada odpowiedniego miejsca do parkowania autokarów.

Ponadto koncepcja zagospodarowania przestrzennego miejsca pamięci zakłada wyprowadzenie ruchu kołowego z terenu Muzeum ‒ „Pomnika Zagłady”. Realizacja inwestycyjna w tym zakresie przeprowadzona zostanie w następnym etapie (2018 r.)

 


Zaplanuj wizytę

Adres:

ul. Niezłomnych 2, 62-030 Luboń

tel: +48 61 813-06-81

Godziny otwarcia:

wtorek-piątek: 9.00 – 15.00

sobota-niedziela: 10.00 – 14.00

poniedziałek: nieczynne

WSTĘP DO MUZEUM BEZPŁATNY

Lokalizacja Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, ul. Niezłomnych 2
Image
Image
logo_herb_poziom_iksww_white.png
Image
Facebook
Image
Image