Ułatwienia dostępu

DOTACJE:   PL flaga  

WYSTAWA ONLINE

Działalność Einsatzgruppe VI w Wielkopolsce w 1939 r.

Fotografia przedstawiająca funkcjonariuszy Einsatzkommando 14, dowodzonego przez Gerharda Flescha, podczas egzekucji Polaków w Kościanie w dniu 7 października 1939 r.

Autorzy:
Michał Maćkowiak,

Jacek Nawrocik

Konsultacja naukowa i merytoryczna:
dr Anna Ziółkowska

Redakcja językowa i korekta:
Janina Chodera

Opracowanie graficzne:
Krzysztof Spychał

Wykorzystano materiały z zasobów:

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

Archiwum Państwowe w Poznaniu – akta z zespołów: Chef der Zivilverwaltung, Sicherheitsdienst Posen, Urząd Wojewódzki Poznański

Instytut Pamięci Narodowej

Muzeum Okręgowe w Lesznie

Muzeum Regionalne w Wągrowcu


Image
Image
logo_herb_poziom_iksww_white.png
Image
Facebook
Image
Image