Ułatwienia dostępu

DOTACJE:   PL flaga  
Regulamin zwiedzania Muzeum

Regulamin zwiedzania Muzeum


Regulamin zwiedzania Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

§ 1

Informacje ogólne

1. Muzeum w Żabikowie można zwiedzać indywidualnie i w grupach.

2. Nie zaleca się zwiedzania Muzeum przez dzieci poniżej 12. roku życia. Dopuszcza się możliwość zwiedzania przez młodsze dzieci szkolne pod opieką osoby dorosłej.

3. Wstęp do Muzeum jest bezpłatny.

4. Ostatnie wejście na teren byłego obozu w Żabikowie możliwe jest na pół godziny przed zamknięciem.

5. Ostatnie wejście na ekspozycje stałe w Muzeum jest na pół godziny przed zamknięciem.

6. Szczegółowe informacje o godzinach otwarcia Muzeum, a także o godzinach otwarcia ekspozycji stałych i wystaw czasowych można uzyskać w punktach informacji muzealnej oraz na stronie internetowej Muzeum.

7. Oprowadzanie grup odbywa się tylko przez wyznaczonych pracowników Muzeum. Chęć skorzystania z oprowadzania należy zgłosić z minimum trzydniowym wyprzedzeniem. Dopuszcza się możliwość zwiedzania z przewodnikiem turystycznym nie będącym pracownikiem Muzeum wyłącznie za zgodą dyrektora Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie / tel. +48 61 8130 681, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./.

7. Muzeum nie prowadzi szatni ani przechowalni bagażu.

§ 2

Przepisy porządkowe

 1. W Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie należy zachowywać się z powagą, a zwiedzających obowiązuje ubiór stosowny do charakteru nekropolii i miejsca pamięci.

 2. Podczas zwiedzania należy stosować się do poleceń pracowników Muzeum i pracowników ochrony instytucji.

 3. Na terenie Muzeum obowiązują następujące zakazy:
 • używania otwartego ognia i palenia tytoniu\
 • zapalania świeczek i zniczy (za wyjątkiem wyznaczonych w tym celu miejsc)
 • dotykania eksponatów
 • hałaśliwego zachowywania się
 • spożywania produktów żywnościowych
 • używania telefonów komórkowych w obiektach zabytkowych i budynkach ekspozycyjnych
 • wprowadzania zwierząt (z wyłączeniem psa asystującego)
 • zwiedzania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 • wykonywania lotów dronem bez zgody dyrektora Muzeum.

Zasady dotyczące fotografowania i filmowania

W Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie obowiązują następujące zasady dotyczące tworzenia i utrwalania utworów fotograficznych i audiowizualnych (w tym filmowych):

 1. Tworzenie i utrwalanie utworów fotograficznych i audiowizualnych, których przedmiotem są tereny, obiekty oraz ekspozycje Muzeum w Żabikowie w zakresie własnego użytku osobistego jest bezpłatne i nie wymaga pozwolenia dyrektora Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie.

 2. Utworzenie i utrwalenie utworu fotograficznego i audiowizualnego, którego przedmiotem są tereny, obiekty oraz ekspozycje w Muzeum w Żabikowie nie jest równoznaczne z uzyskaniem licencji do publikacji takiego utworu albo innego jego wykorzystania w celach upubliczniania lub komercyjnych.

 3. Utwory fotograficzne i audiowizualne, których przedmiotem są tereny, obiekty oraz ekspozycje Muzeum w Żabikowie, nie mogą być rozpowszechnianie lub publikowane, w tym m.in. w celach komercyjnych lub promocyjnych, bez zgody dyrektora Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie.

 4. Tworzenie i utrwalanie utworów fotograficznych i audiowizualnych, których przedmiotem są tereny, obiekty oraz ekspozycje Muzeum w Żabikowie, w celach upubliczniania lub komercyjnych jest odpłatne i wymaga uzyskania pozwolenia dyrektora Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie tel.: +48 61 8130 681, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zwiedzający są informowani o następującym:

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, mając na uwadze pamięć o ofiarach obozów w Żabikowie, realizując cele zawarte w Ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady, a także realizując zadania określone w statucie Muzeum, w szczególności w zakresie gromadzenia, utrzymania, przechowywania i konserwacji zbiorów związanych z historią obozów, oraz zadania związane z utrzymaniem we właściwym stanie terenów byłych obozów wraz ze znajdującymi się na nich obiektami, jak również zadania dotyczące udostępniania zbiorów dla celów naukowych, dokumentacyjnych, wystawienniczych, edukacyjnych, oświadcza, że każde działanie godzące w dobre imię tych miejsc, oraz naruszające pamięć tych, którzy zginęli w wymienionych obozach, niezgodne z celami wyżej opisanymi lub polegające na realizacji celu innego niż wyżej opisane nie korzysta z ochrony i stanowi naruszenie prawa.

 

Zasady organizowania ceremonii upamiętniających towarzyszących zwiedzaniu Muzeum w Żabikowie

 1. Do przeprowadzenia uroczystości upamiętniających ofiary byłego niemieckiego obozu w Żabikowie przez grupy zorganizowane wymagane jest uzyskanie zgody Dyrektora Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie.

 2. Organizatorzy i uczestnicy ceremonii zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu zwiedzania Muzeum w Żabikowie, oraz respektowania poleceń pracowników Muzeum.

 3. Przeprowadzenie ceremonii upamiętniającej możliwe jest wyłącznie w wyznaczonym przez dyrektora Muzeum w Żabikowie miejscu i za okazaniem uzyskanego pozwolenia na jej zorganizowanie.
  Organizowane ceremonie nie mogą utrudniać zwiedzania Muzeum w Żabikowie innym turystom, blokować trasy zwiedzania i dostępu do poszczególnych obiektów i pomników.

 4. Organizatorzy ceremonii zobowiązani są do jej przeprowadzenia w sposób, który zapewni realizację powyższego wymogu.

 5. Organizator informuje Muzeum w Żabikowie o dacie, godzinie rozpoczęcia i zakończenia ceremonii oraz liczbie jej uczestników. Wymagane jest w tym względzie powiadomienie pisemne co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem ceremonii wysłane na adres Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 6. W Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie obowiązuje całkowity zakaz organizowania niezgłoszonych ceremonii.

 


Zaplanuj wizytę

Adres:

ul. Niezłomnych 2, 62-030 Luboń

tel: +48 61 813-06-81

Godziny otwarcia:

wtorek-piątek: 9.00 – 15.00

sobota-niedziela: 10.00 – 14.00

poniedziałek: nieczynne

WSTĘP DO MUZEUM BEZPŁATNY

Lokalizacja Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, ul. Niezłomnych 2
Image
Image
logo_herb_poziom_iksww_white.png
Image
Facebook
Image
Image