Ułatwienia dostępu

DOTACJE:   PL flaga  

Bibliografia


Źródła archiwalne

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej:

– Dokumenty sądowo-prokuratorskie dotyczące zbrodni popełnionych w obozie karno-śledczym w Żabikowie, dot. rozstrzelania na cmentarzu w Żabikowie 33 więźniów obozu w Działdowie oraz ekshumacji przeprowadzonych na cmentarzu w Żabikowie w maju 1945 r. i maju 1946 r. ‒ sygn. GK 196/22,  162/840, GK 178/127, IPN BU 1559/332, GK 165/180, GK 178/48, GK 178/126, Po 918/32.

– Najwyższy Trybunał Narodowy, Proces Greisera, sygn. GK 196/32.

Archiwum Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie:

– Akta dochodzeniowe procesu Arthura Greisera. 

– Effektennummern der Zugange ab 22 Juni 1944.

– Łaguna Stanisław, „Morderstwo masowe dokonane przez Niemców na cmentarzu w Żabikowie w świetle rozważań sądowo-lekarskich”, Poznań 1945, mps pracy habilitacyjnej.

Opracowania i artykuły

Baumann Günther, Poznań ’45, Bastion nad Wartą, [tł. Barbara Chlebus], t. 1, Poznań 2012.

Dzieje Poznania 19918‒1945, pod red. Jerzego Topolskiego, Lecha Trzeciakowskiego, Warszawa ‒ Poznań 1998.

Encyklopedia konspiracji wielkopolskiej 1939‒1945, pod red. Mariana Woźniaka. Poznań 1998.

Gomolec Ludwik, Kubiak Stanisław, Terror hitlerowski w Wielkopolsce 1939‒1945, Poznań 1962.

Karalus Maciej, Krzyżaniak Michał, Poznań 1945. Bitwa o Poznań w fotografii i dokumentach, Poznań 2010.

Krzyżaniak Michał, Bitwa o Poznań (styczeń ‒ luty 1945), „Kronika Miasta Poznania”, Poznań 2015, nr 1, s. 7‒25.

Łuczak Czesław, Dzień po dniu w okupowanej Wielkopolsce i Ziemi Łódzkiej (Kraj Warty), Poznań 1993.

Łuczak Czesław, Pod niemieckim jarzmem (Kraj Warty 1939‒1945), Poznań 1996.

Majerus Jan, Ewakuacja obozu w Żabikowie w 1945 roku. Relacja więźnia, Luboń 2003. 

Meissner Blanka, Ewakuacja niemieckich władz administracyjnych i niemieckiej ludności z okupowanych ziem polskich w latach 1944‒1945, Warszawa 1987.

Mówią świadkowie Chełmna, pod red. Łucji Pawlickiej-Nowak, Konin ‒ Łódź 2004.

Nawrocka Maria, Radogoszcz, Łódź 1948.

Nawrocki Stanisław, O więzieniach hitlerowskich w tzw. Kraju Warty i ich ewakuacji w styczniu 1945 r., „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich”, Warszawa 1977, nr 27, s. 73‒84.

Niezborała Jolanta, Skorowidz historyczny nazw ulic miasta Poznania, Poznań 2010.

Olszewski Marian, Straty i martyrologia ludności polskiej w Poznaniu 1939‒1945, Poznań 1973.

Pamiętniki ocalonych. Wspomnienia więźniów hitlerowskich miejsc kaźni w Wielkopolsce, wybór i oprac. Wojciech Jamroziak i Marian Olszewski, Poznań 1983.

Pawlicka-Nowak Łucja, Świadectwa Zagłady. Obóz w Chełmnie nad Nerem. Getto wiejskie Czachulec, Gdańsk 2014.

Proces Arthura Greisera przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w Poznaniu, Warszawa 1946.

Stryjkowski Krzysztof, Poznań ’45. Ostatni rok wojny i pierwszy rok odbudowy, Poznań 2013.

Szefer Andrzej, Ewakuacja więźniów z poznańskiego Okręgu Sądowego w styczniu i w lutym 1945 roku w świetle materiałów archiwalnych berlińskiego Reichsjustizministerium, [w:] Gospodarcze przesłanki historii społecznej, pod red. Benona Miśkiewicza, Witolda Szulca i Jerzego Topolskiego, Poznań 1982, s. 385‒392.

W konspiracji wielkopolskiej 1939‒1945. Wybór wspomnień, zebrał i wstępem oraz komentarzem opatrzył Zenon Szymankiewicz, Poznań 1993.

Wietrzykowski Albin, Zbrodnie niemieckie w Żabikowie. Zeznania ‒ dokumenty, Poznań 1946.

Woźniak Marian, Więźniowie więzienia policyjnego poznańskiego gestapo w latach 1943‒1945, „Kronika Wielkopolski”, Poznań 1985, nr 1, s. 145‒191.

Ziegler Admin, Wer kennt schon Zabikowo… Ein Bericht über das „Polizeigefängnis der Sicherheitspolizei und SS-Arbeitserziehungslager Posen-Lenzingen”, Schönaich 1994.

Zimniak Henryk, Wartheland ‒ kraj niespełnionych nadziei. Niemcy bałtyccy w „Kraju Warty” w okresie II wojny światowej, „Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny”, Poznań 2002, R. VIII/IX, s. 143‒164.

Ziółkowska Anna, Żabikowo. Archeologia Miejsca Pamięci, Żabikowo 2008.

Ziółkowska Anna, Armia Krajowa wobec obcej przemocy…, Luboń 2004.


Zaplanuj wizytę

Adres:

ul. Niezłomnych 2, 62-030 Luboń

tel: +48 61 813-06-81

Godziny otwarcia:

wtorek-piątek: 9.00 – 15.00

sobota-niedziela: 10.00 – 14.00

poniedziałek: nieczynne

WSTĘP DO MUZEUM BEZPŁATNY

Lokalizacja Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, ul. Niezłomnych 2
Image
Image
logo_herb_poziom_iksww_white.png
Image
Facebook
Image
Image